close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

فایل پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پروژه خاموش شدن چراغ علم -قسمت دوم

Posted OnDecember 9, 2015 07:34

Categoriesپایان نامه های ارشد

Tags, , , ,

شبه جزيره عربستان كه اسلام در نيمه اول قرن هشتم در آن به وجودآمد به لحاظ فعاليتهاي علمي فقير بود در واقع فتوحات فراوان مسلمين مانع اصلي فعاليتهاي علمي در 150 سال اوليه اسلام بود. قلمرو اسلام در زمان رحلت پيامبر محدود به حجار بود در سي سال بعدي اين قلمرو شش برابر گردید كه اين گسترش در زمان حكومت بني‌اميه نيز ادامه يافت به كمك عنصر قبيله گرايي بني اميه توانست بسياري از ضعفهاي خود از حمله فقدان پايگاه مردمي و عدم محبوبيت ميان مسلمانان غير عرب جوان كند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اما عصبيت ته تنهايي قادر به پاسخگويي به امپراطوري عظيم بني اميه نبود. فقدان يك ساختار سياسي متناسب با اين مجموعه گسترده باعث گردید تا تضادهاي داخلي به وجودآيند. مراسي بويژه ايرانيان به علت تحقيري كه از سوي اعراب بر آنان وارد مي گردید، نسبت به حكام دمشق احساس خشم و كينه مي كردند ستم هاي بني اميه علاوه بر مواسي بر اعرابي كه از قبائل كم اهميت و اقشار محروم و كم در آمدتر بودند نيز وارد مي گردید و به صورت تضاد طبقاتي خودنمايي مي كرد. اساس اين امپراطوري عظيم متكي بر نظام ساده و ابتدايي قبيله اي بوده. مشكلات سياسي در نهايت باعث بركناري بني اميه توسط مخالفين گرديد و خاندان بني عباس قدرت را در دست گرفتند و تمام قلمروهاي بني اميه را از چنگ وي خارج سازند. سپس منصور خليفه عباسي مركز قدرت خود را از شهر دمشق كه زير نفوذ قبائل متحد بني اميه بود به شهر جديدالتأسيس بغداد تغيير داد. بقدرت رسيدن عباسيان از جهات مختلف نقطة عطفي در تاريخ اسلام بود كه مانند آنها اين بود كه زیرا اعراب تجربه ادارة سرزمينهاي وسيع را نداشتند لاجرم از ايرانيان كمك خواستند و پاي ايرانيان به مركز قدرت امپراطوري اسلام باز گردید. خاندان اشرافي برمكيان سازماندهي دستگاه عباسي را در دست گرفتند و تحولاتي در آن به وجودآوردند آن چیز که باعث زندگي افسانه اي حكام بني عباس شه بود ثروتي بود كه تحت عناوين مختلف مي ستاندند. رونق اقتصادي تجاري كه به وجودآمده بود بغداد را مبدل به مركز تجارت غرب و شرق كرده بود از نظر رابرتر مورخ انگليسي بغداد قرن نهم را شهري كاملاً چند فرهنگي توصيف مي كند. بني عباس نه تنها افرادي از مليت هاي ديگر را در خود جاي داده بود بلكه متفكرين مختلفي نيز از امپراطوري اسلام در آن جمع شده بودند و در چنين فضايي بود كه عصر طلايي يا رنسانس اسلام متبلور گردید. اما برخي از نويسندگان مسلمانان صدر اسلام را به آتش زدن كتابخانه ها و از بين بردن مراكز علمي مناطق تحت تصرف خود متهم مي‌كنند كه مرحوم استاد مطهري در اين باره اغراق گويي هاي آنان را نشان داده اند. به هر حال با تحولات بعدي علم گرايي مسلمين شهره آفاق گرديد. منابع تغذيه علوم اسلامي پنج حوزه مختلف كه اتفاقاً همگي در شرق بودند مانند: چين، هند، ايران، بيزانس، شمال بين النهرين و مصر هستند. در هر بخشي از اين مراكز چندين شعبه از علوم بر شعبات ديگر رجحان داشت. مثلاً در ايران بيشتر طب و كشاورزي مورد توجه بود بين ترتيب ايران، اسكندريه(مصر)، هند و … بمثابه چهار ستون شدند كه پايه هاي عصر طلايي اسلامي روي آنان استوار گرديد اين چهار مركز بخاطر اينكه هر يك قدرت مسقلي بودند و به زبانهاي كاملاً متقاوت سخن مي گفتند ارتباط چنداني با هم نداشتند اما با ظهور اسلام اين موانع از بين رفته و زبان عربي زبان رسمي و حكومتي اين امپراطوري گردید و محققين به تبادل منابع و آثار بپردازند. نهضت ترجمه از زمان منصور به وجودآمد در زمان جانشيني وي المهدي مجال چنداني براي ادامه اين راه پيدا نشد و ايرانيان خود آنرا ادامه دادند تا هارون الرشيد و پس از او مأمون موج عظيم نهضت ترجمه و در نظر داشتن علم را به وجودآوردند. اقدام ديگر ايجاد بيت الحكمه بود. مكاني براي تجمع دانشمندان و بحث و ترجمه و نسخه برداري از روي كتب به نقل دكتر فرشاد اين مركز داراي يك ميليون كتاب و يك رصدخانه بود كه به دستور مأمون ساخته گردید كه شايد اندكي اغراق آميز باشد اما امر مسلم آن می باشد كه بيت الحكمه در زمان خود غني ترين منبع علمي جهان بوده می باشد در زمان معتصم جانشين مأمون نيز رشد علم ادامه داشت اما اوج آن در زمان مأمون بوده می باشد. اما منحني رونق علمي از يمه دوم قرن هفتم و با به قدرت رسيدن متوكل متوقف شده و سير بازگشت و افول در پيش گرفت. بنابراين چگونگي صعود و افول عصر طلايي علمي را مورد بررسي قرار داديم بسياري از منابع وقتي به اين نقطه مي رسيد شروع به توصيف پيامدهاي منفي عصر پس از متوكل مي نمايند با اين وجود طرح اين مسئله صحيح اما ناقص می باشد زیرا سؤالات زيادي را بدون پاسخ مي گذارد كه ما پاسخشان را نمي دانيم و اين تنها يك تحليل اوليه می باشد. اما سعي ما در اين می باشد كه به جاي متهم كردن افراد به تحليل تغيير و تحولات جامعه بپردازيم .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

0:00