close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

دانلود تحقیق در مورد پروژه خاموش شدن چراغ علم -قسمت اول

Posted OnDecember 9, 2015 07:34

Categoriesپایان نامه های ارشد

Tags, , , ,

خاموش شدن چراغ علم

مسلم می باشد كه خاموش شدن چراغ علم در هر جامعه اي يكي از دلايل اصلي عقب ماندگيش می باشد. در ايران نيز به مدت چند قرن تمام فعاليتهايي كه در وادي علوم طبيعي بود تعطيل گردید. در پايان قرون وسطي در اروپا و تغيير بينش مردم و پيدايش انقلاب صنعتي كوچكترين اثري از تحول در ايران نبود. سرانجام پس از چند قرن غفلت عباس ميرزا در طي جنگي با امپراطوري روس دريافت پيروزي در جنگ مستلزم تسليحات و علوم مدرن می باشد و اميركبير نيز با ساخت دارالفنون راه او را ادامه داد. البته غیر از ايران بسياري از كشورها در اين وضعيت بسر مي برندند اما ايران در مقطعي از تاريخ مهد علم بوده می باشد و در ادوار بعد علوم متروك گرديده اند و اين باعث تعجب می باشد. غالباً دربارة دورة دوم توضيحاتي كليشه اي و كلي داده مي گردد كه بالندگي مسلمين به تدريج رو به انحطاط نهاد و ديگر گرفته نمي گردد كه چرا اينطور گردید؟ يك پاسخ متداول اما سطحي اين می باشد كه مسلمانان از اسلام اصيل دور شدند و لاجرم به انحراف افتند به لحاظ سياسي دچار تفرقه شدند و به لحاظ اجتماعي سروريشان را از دست دادند. مشكل اين پاسخ اين می باشد كه مراد از انحراف حكام می باشد يا مسلمين يا هر دو و زمان انحراف نيز مشخص نيست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

0:00